Aktivering af forretnings succes

Udtalelser

Vi løser kvalitet og overholdelses udfordringer for små og mellemstore virksomheder. Vi løser alle bekymringer og påtager os ansvar for kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljøkrav (QHSE).

HVADDE SIGER OM OS-

Udtalelser

Claus Moos, CEO

CCM Electronic Engineering

www.ccm-ee.dk


“Resultatethar været værdifuldt i de kommende år.Viforbedrede alle interne processer i virksomheden. "

Detoprindelige fokusområde var forbedring af projektstyringsprocessen.Virksomheden har nu kapaciteten til at styre et stort antal og komplekseprojekter samtidig. Ingeniørprocessen (software, mekanisk og elektriskekspertise) ) blev forbedret ved at dele og etablere de bedste rutiner frateamets viden og metodologier i verdensklasse. Som resultat er levering afprojekt til tiden og medarbejdertilfredshed radikalt forbedret. CCM ElectronicEngineering øgede mulighederne ved at holde en fleksibel tidsplan.

William Hansen, CEO

Holtec Automatic A/S

www.holtec.dk

"Davi har samarbejdet med Ospatti, har vi erhvervet ISO-certificering, forenkletvores opsætning og lavet gode planer for organisationen. Ospatti er meget struktureretog fokuserer på bundlinjen."

Ospatti har støttet os med at opnå vores re-certificering til ISO 9001: 2015. Siden dahar organisationen omfattet ISO-kvalitetsstyringssystemstandarden som etværktøj, der understøtter forretningsstrategi og forretningsudvikling. HoltecsISO-styringssystem er nu mere integreret i de daglige arbejdsprocesser. Vi harudviklet procesindikatorer knyttet til forretningsstrategien, og vi etableredeglobale processer, der optimerer vores metoder og deler viden på tværs af voresafdelinger i hele Jylland. ”

Hagbard Clausen, CEO, Sønderborg, Denmark

www.danishcleanwater.dk

ISO 9001:2015 Certified 2019

“VoresISO 9001: 2015-implementering blev udført fra bunden. Ingen processer var påplads før støtten fra Ospatti. Vi havde en stærk teknisk viden, men produktudvikling,montering og alle processer efter levering blev ikke defineret. Ospattiunderstøttede os med at strukturere hele virksomheden til certificering.Ospatti arbejdede side om side med teamet om at udvikle og tilpasse systemettil at imødekomme standarden, medarbejdernes forventninger og vigtigst af altfor at sikre kundetilfredshed og produktkvalitet. Implementeringen af ​​dereskvalitetssystem leverede en solid eftersalgs proces, der reduceredes omkostningerne til enbrøkdel efter levering og leverede kendskab til produktydelsenmed slutbrugeren. DCW forbedrede dens kultur; kommunikation, samarbejde ogkontinuerlig forbedring ”

Henrik Cristensen, Sønderborg, Denmark

www.reftronix.com

ISO9001 Certified

Reftronix krævede atkonkurrere og demonstrere sine produkter af høj kvalitet som OEM-leverandør. Vietablerer i øjeblikket de interne processer, der kræves til udvikling ogproduktion af vores kontrolenhed til CO2-køleproces.

Tri-County Aerospace

www.tcaerospace.com

FAA CFR 145 Compliant
Emilio Brown, CEO, Miami FL, USA

Korrektion afkvalitetsstyringssystem og succesrig FAA-inspektion.

Virksomhedens QMS blevkorrigeret og i overensstemmelse med EASA (Den Europæiske UnionsLuftfartssikkerhedsagentur), CFR145 / 121, ISO 9001 fjernelse af forbud fra denstørste kunde Air Canada som godkendt leverandør. Mentorerede og administreredeinspektører til at opfylde kravene til frigivelse af samling pr. Krav iFAA-formular 8130–3, autoriseret frigivet certifikat. Strømlinedereparationsfunktioner: generatorer Sundstrand og Lucas til henholdsvis flyCL600 og F27.

Paul Hebert, Director of Quality, Leominster USA

www.irf.com

AS9100 CERTIFIED

Gendannetkvalitetsstyringssystem til AS9100C. - Tilpasning af ny forretningsmodel,forøgelse af synergier og implementering af bedste branchepraksis. QMS blevogså vedtaget for at imødekomme kravene fra kunder til medicinsk udstyr.

Reformeret QMS til enprocesorienteret model, standardiseret og delt bedste praksis efter denfem-virksomheds sammenlægning og justering af opdelingen til virksomhedspolitikker.Politikerne blev senere vedtaget af hovedkontoret for Infineon-teknologier.


ISO13485 Certified 2010

Michale Hassmann VP of Operations, Nordborg,Denmark

myceqursimplicity.com

Koordinering ogimplementering af ændringer i Quality Management System fra gap-analyse tilforbedringer af Engineering Change, Design and Development, CAPA, InternalAudit og andre processer. Oprettet CAPA bestyrelse og administrerer aktivitetertil afhjælpning og forebyggelse. Etableret nøgleprocesmetrik og forbedretledelsesgennemgang for virksomheden.

CO2 refrigeration control units, 4 employees, Sønderborg, DK, Recertification, revamp and operation of ISO9001:201 management system

Desinfection water generators, 8 employees, Sønderborg, DK, Implemention of ISO9001:2015 from scratch

Design, Assembly and service of control panels, 65 employees, Esbjerg, Hobro, Ikast, Sønderborg DK, Recertification, revamp and operation of ISO9001:201 management system

Testing Automated Equipment, 12 employees, Sønderborg, DK, Implemention of ISO9001:2015 from scratch

Insulin pump for Diabetes II patients, 8 employees Nordborg, DK, Quality Sytems and validation of production process to ISO13485:2009

HiRel Division – Power semiconductors, 200 employees, Leominster MA USA, Merge quality systems for four sites in compliance to AS9001C

Operating room equipment (Surgical beds, boom and lights), 22 employees, Charleston, SC, USA, Established management system to meet ISO13485:2009

Aerospace repair station – 6 employees, Commercial aircraft electric generators, Miami FL USA, Reestablished qmanagement system to CFR 141 to regain contract with Air Canada

CO2 refrigeration control units, 4 employees, Sønderborg, DK, Recertification, revamp and operation of ISO9001:201 management system

Desinfection water generators, 8 employees, Sønderborg, DK, Implemention of ISO9001:2015 from scratch

Design, Assembly and service of control panels, 65 employees, Esbjerg, Hobro, Ikast, Sønderborg DK, Recertification, revamp and operation of ISO9001:201 management system

Testing Automated Equipment, 12 employees, Sønderborg, DK, Implemention of ISO9001:2015 from scratch

Insulin pump for Diabetes II patients, 8 employees Nordborg, DK, Quality Sytems and validation of production process to ISO13485:2009

HiRel Division – Power semiconductors, 200 employees, Leominster MA USA, Merge quality systems for four sites in compliance to AS9001C

Operating room equipment (Surgical beds, boom and lights), 22 employees, Charleston, SC, USA, Established management system to meet ISO13485:2009

Aerospace repair station – 6 employees, Commercial aircraft electric generators, Miami FL USA, Reestablished qmanagement system to CFR 141 to regain contract with Air Canada

CO2 refrigeration control units, 4 employees, Sønderborg, DK, Recertification, revamp and operation of ISO9001:201 management system

Desinfection water generators, 8 employees, Sønderborg, DK, Implemention of ISO9001:2015 from scratch

Design, Assembly and service of control panels, 65 employees, Esbjerg, Hobro, Ikast, Sønderborg DK, Recertification, revamp and operation of ISO9001:201 management system

Testing Automated Equipment, 12 employees, Sønderborg, DK, Implemention of ISO9001:2015 from scratch

Insulin pump for Diabetes II patients, 8 employees Nordborg, DK, Quality Sytems and validation of production process to ISO13485:2009

HiRel Division – Power semiconductors, 200 employees, Leominster MA USA, Merge quality systems for four sites in compliance to AS9001C

Operating room equipment (Surgical beds, boom and lights), 22 employees, Charleston, SC, USA, Established management system to meet ISO13485:2009

Aerospace repair station – 6 employees, Commercial aircraft electric generators, Miami FL USA, Reestablished qmanagement system to CFR 141 to regain contract with Air Canada

CO2 refrigeration control units, 4 employees, Sønderborg, DK, Recertification, revamp and operation of ISO9001:201 management system

Desinfection water generators, 8 employees, Sønderborg, DK, Implemention of ISO9001:2015 from scratch

Design, Assembly and service of control panels, 65 employees, Esbjerg, Hobro, Ikast, Sønderborg DK, Recertification, revamp and operation of ISO9001:201 management system

Testing Automated Equipment, 12 employees, Sønderborg, DK, Implemention of ISO9001:2015 from scratch

Insulin pump for Diabetes II patients, 8 employees Nordborg, DK, Quality Sytems and validation of production process to ISO13485:2009

HiRel Division – Power semiconductors, 200 employees, Leominster MA USA, Merge quality systems for four sites in compliance to AS9001C

Operating room equipment (Surgical beds, boom and lights), 22 employees, Charleston, SC, USA, Established management system to meet ISO13485:2009

Aerospace repair station – 6 employees, Commercial aircraft electric generators, Miami FL USA, Reestablished qmanagement system to CFR 141 to regain contract with Air Canada